Itkonniemen urheilukentästä kehittyvän alueen urheilukeskus

Kuopion Itkonniemi – Vanha-aseman osayleiskaavasta on valmistunut kaavaehdotus. Kaavaehdotuksessa Itkonniemen jo satavuotiaan ja talkoovoimin rakennetun urheilukentän alue on merkitty asuntorakentamista ja ajoneuvoväylää varten.  Mielestäni hyvän elämän pääkaupungiksi itseään mainostavan Kuopion ei pidä lähteä huonontamaan lasten, nuorten ja aikuisten liikuntamahdollisuuksia strategiansa vastaisesti. Päinvastoin Itkonniemen kenttä on peruskorjattava vastaamaan 2030-luvun kuntalaisen tarpeita, mahdollistamaan omaehtoinen liikunta ja ylläpitämään…